Mừng Quốc Khánh 02-09

Chào mừng lễ Quốc Khánh 02/09 -Tết Độc Lập

Nhà Góc Của Nhỏ từng bừng chào mừng lễ Quốc Khánh 02/09 rộn ràng khắp cả nước.

Hoà vào cùng không Tết Độc Lập của cả nước, nhà Nhỏ kính chúc quý khách hàng có một kì nghỉ lễ vui vẻ, hạnh phúc bên người thân.

Mừng cho đất nước thêm đổi mới, tiến bộ từng ngày. Thêm niềm vui mới!

Sơ lược về ngày Tết Độc Lập

Hơn 70 năm đã trôi qua, những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 đã trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện lời thề thiêng liêng trong ngày Lễ độc lập:

“Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 là văn bản pháp lý đặt cơ sở cho việc khẳng định thiết lập nhà nước pháp quyền ở Việt Nam, với mục tiêu Độc lập – Tự do – Hạnh phúc, khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Hơn thế nữa, Tuyên ngôn độc lập còn đóng góp cho sự nghiệp giải phóng nhân loại, là sự mở đầu kỷ nguyên độc lập, tự do của các dân tộc thuộc địa, bị áp bức trên toàn thế giới.

Tết Độc Lập Nhà Góc Của Nhỏ

Nhà Góc Của đã sẵn sàng restock đa dạng các mẫu giày dép để phục vụ các bạn mua quà tặng cho người thân cũng như cho mình nhân dịp lễ trọng đại khắp cả nước.

Các mẫu giày Nike, Adidas, MLB đã và đang chờ đợi các bạn trẻ nhà Nhỏ nàoooo!!!

Thông tin chi tiết nhà Góc Của Nhỏ: